Englerov dom, s.r.o. ul. Pezinská 20, 900 21 Svätý Jur mobil: 0905/985463, m.havel1694@gmail.com

Tradičné vinárstvo

a

V roku 1901 sa narodil Štefan Jurčík, ktorý sa oženil s Agnes Matula v roku 1925. Touto svadbou sa spojili dve meštianske vinohradnícke rodiny s dlhoročnými vinohradníckymi tradíciami. V päťdesiatych rokoch 20. storočia v čase násilnej kolektivizácie boli rodine zobraté všetky vinohrady ako aj náradie na obrábanie viníc. Na dlhých päťdesiat rokov boli prerušené rodinné tradície vinohradníctva a vinárstva. My sme 10. generácia našich vinohradníckych predkov a je našou úlohou pokračovať v obnove toho, čo nám zanechali naši predkovia.

Havel7i

História nášho vinárstva

Chronológia histórie nášho vinárstva v skratke

Andreas Engler

1630

bol prijatý za mešťana Modry.

Georgius Jurčík

1679

sa narodil

František Anton Engler

1694

sa narodil. Jeho otcom bol pezinský mešťan a vinohradník Peter Engler, matka sa volala Sophia, Englerovci boli v Pezinku významnou meštianskou rodinou (krstní rodičia gróf Antonius Palugyay, jeho manželka Mária a Sophia Wöröss.

a
František Anton Engler

1712

sa priženil do Svätého Jura

rodina Jurčík

1898

sa dostala do príbuzenského vzťahu s Englerovcami, ktorí boli starou sväto-jurskou rodinou nemeckých vinohradníkov.

a
Spojenie

1925

vinohradníckych rodín Jurčík a Matula.

násilná kolektivizácia

50. roky

kolektivizácia prebiehala v 50. rokoch 20. storočia (do roku 1960) a pôda sa stávala súčasťou jednotných roľníckych družstiev.

a
vrátenie vinohradov

koniec 90. rokov

vrátenie skonfiškovaných vinohradov pôvodným majiteľom

výsadba

2010

nových vinohradov.

a
kolaudácia

2014

nového vinárstva

257
slnečných dní
14
ocenení
7
Odrôd
28167
spokojných zákazníkov